phone: +420 776 223 443
e-mail: support@londoncreative.co.uk

Picture:Fotografi HDR

Fotografi HDR(High Dynamic Range)


Sedikit penerangan mengenai HDR

Teknik HDR ini menggabungkan sekurang-kurangnya tiga imej yang setiap satunya mempunyai kadar dedahan cahaya (exposure) yang berbeza antara terang dan gelap.

HDR pertama kali diperkenalkan antara tahun 1930 hingga 1940 oleh Charles Wykoff.0 ulasan: