19 Jun 2012

Replika Kaca

Berpangkalan di Mims,Florida,Robert Mickelson pada mulanya berkerja sebagai pekerja lampu sebelum beralih fokus kepada bahan kaca.Dari payung,ke daun dan botol,Robert Mickelson merubah sesuatu yang biasa kepada luar biasa.Objej yang direka Mickelson adalah naratif dan bersifat peribadi yang menyerlahkan pemikiran dalamannya.Selalunya terdapat misteri bahkan untuk dirinya sendiri sehingga proses kreatif menyerlahkannya dan hasil kerja menjadi satu bentuk penemuan sendiri.Maru lihat replika dari kaca yang dihasilkan oleh Mickelson2 ulasan